Ürününüz için bir North Star Metriği nasıl belirlersiniz?

Benim için 2021

Büyüme (Growth) toplantısı nasıl yapılır?

Kahve illetine nasıl bulaştım?

Sinemada izlediğim ilk film

Notion kullanarak blog yazmak


© Bekir Arslan 2008 - 2022